2004 April: Druid Practice in Chiang Mai, Blue Diamond Restaurant Friends
Trip to Mae Sai, Scorpion and White Thai Tourist Temple
20040404 Mae-Rim-Trip-01.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-01.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-02.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-02.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-03.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-03.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-04.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-04.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-05.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-05.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-06.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-06.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-07.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-07.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-08.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-08.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-09.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-09.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-10.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-10.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-11.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-11.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-12.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-12.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-13.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-13.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-14.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-14.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-15.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-15.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-16.jpg
20040404 Mae-Rim-Trip-16.jpg